3 Aralık 2012 Pazartesi

Aile Danışmanlığı Rol ve Sorumlulukları

1.Aile Danışmanı rol ve sorumluluklarını açıklayabilir.
  • Aile danışmanlığı temelleri ve kavramları inceler.
  •  Aile yapıları, aile olgusu, ailede rol paylaşımı (Aile yapılarına göre),ailede yaşam döngüsü hakkında temel bilgilerle bireyleri bilgilendirir.
  • Ailede nörobiyolojik değerlendirmede bulunur.
·         Kadınlar, erkekler , ergenler ,çocuklar  ve yaşlılarda olan nörobiyoljik davranışları inceler ve değerlendirir.
·         Ailede biyopsikososyal gelişim süreçleri inceler.
·          Bireylerin davranışlarını, yaşamsal süreçlerini inceleyerek sorunlarını çözmede bireylere yardımcı olur.
·         Evlilik ve evlilik süreçlerinde ailelere destek verir.
·          Aile kurmanın önemi, evlilik süreci ile ilgili paylaşımlarda bulunur ve bireyleri bilgilendirir.
·          Ailede iletişim ve ilişki yönetimini açıklar.
·          Aile içi iletişim tekniklerini kullanır.
·         Aile danışmalığında seçme konularda bireyleri bilgilendirir.
  • İlgisizlik, işsizlik, boşanma psikolojisi, aldatma psikolojisi, kayınvalide gelin ilişkisi gibi konularda bireylere yardımcı olur.
  • Ailedeki ruh sağlığına psikolojik olarak destek sağlar.
·          Aile içi krize müdahale eder.
·         Ailede şiddet olgusunun çözümündeki süreçlere destek verir.
·          Aile içi şiddetin fiziksel ya da psikolojik yönlerini çözmelerine yardımcı olur.
·         Müzakere yönetimi ve arabuluculuk sağlar.
·          Aile sorunlarını tarafsız bir şekilde dinleyip sorunları çözmede yardımcı olur.
·         Aile ve hukuk hakkındaki bilgileri bireye aktarır.
·          Aile ve kendi haklarını kanunen korur.
2.Uygulama Eğitimi
·         Pozitif psikoloji uygulamaları / çoklu zeka eğitimi aile uygulamaları aile bireylerine aktarımı sağlanacaktır.
·         Bireyleri olumlu düşünmeye sevk eder.
·         Vaka uygulaması yapılır.
·         Vaka uygulaması sayesinde vaka incelemesi yapılarak ailelere yaklaşım ve problem çözme becerisi geliştirilir.
VERİLECEK EĞİTİM BAŞLIKLARI
1.Aile Danışmanının Rol ve Sorumlulukları
·         Aile danışmanlığı temelleri ve kavramları
·         Ailede nörobiyolojik değerlendirme
·         Ailede biyopsikososyal gelişim süreçleri
·         Evlilik ve evlilik süreçleri
·          Ailede iletişim ve ilişki yönetimi
·         Aile danışmalığında seçme konular
·         Ailede ruh sağlığı
·         Ailede şiddet olgusu
·         Müzakere yönetimi ve arabuluculuk
·         Aile ve hukuk
2. Uygulama Eğitimi
·         Pozitif psikoloji uygulamaları / çoklu zeka eğitimi aile uygulamaları
·         Süpervizyon uygulaması
Öğretim Statejileri:
Programa katılan kişilere önce teorik bilgi sunulacak ve daha sonra  uygulama eğitimi de aile danışmanlığı merkezlerinde yapılacaktır.
Öğretim yöntemi olarak, düz anlatım, problem çözme, soru cevap, örnek olay inceleme, tartışma, araştırma ve inceleme yöntemleri kullanılacaktır. Birden fazla yöntemin seçilmesinin sebebi öğrenenlerin farklı öğrenme stillerinin olmasıdır.
Geliştirdiğimiz hedefler doğrultusunda katılımcılar;
·         Deneyimli psikolog, psikoterapistlerle tartışırlar.
·         Rol canlandırma ve vaka incelemesiyle kendini geliştirirler.
·         Bireylerle diyalog kurarak problemlerini çözmede yardımcı olurlar.
Eğitim Süreci
Bu sertifika programı çevirim içi olarak sunulacaktır. Kayıt ardından her katılımcıya kullanıcı bilgileri gönderilecektir. Kullanıcı bilgileriyle programın web sayfası üzerinden çevrimiçi etkinliklerine katılarak bireysel olarak verilen içerikleri takip edecektir. Bilgi içerikleri metin bazlı olarak sunulacak video ve seslendirmelerle desteklenecektir.
            Eğitim içerikleri tam olarak anlatmak istediğimiz konuyu anlatan, kısa ve öz eğitimler olarak tasarlanacaktır. Bir eğitim içeriği en fazla 15 -20 dakika arasında zaman ayırılacaktır. Bilgilendirme seminer konferans ve benzeri içeriklerine canlı erişim ve isteğe bağlı izleme imkânı verilecektir. Konu anlatımları gerektiğinde kısa video, pdf , Word ,power point  sunumları olarak verilecektir. Katılımcılar forum gibi tartışma, soru sorma, bilgi edinme gibi etkileşimlere katılabilirler. Güncel gelişmeler e-posta veya mesaj olarak sunulacaktır.
Eğitim Süresi
         4 Hafta(30 gün) 120 saat
Kuramsal eğitim: 80 saat( 4 saat x 20 iş günü)
Uygulamalı Vaka Eğitimi: 40 saat ( eğitim sürecinde her hafta sonları 5 saat x 8 gün)
Not: Uygulamalı Vaka Eğitiminde aile danışmanlığı merkezlerinde danışmanlar yardımıyla katılımcılar vaka incelemesine katılır.
Kayıt Koşulları
·         Bu alanda çalışmaya istekli ve gönüllü olmak,
·         Psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, rehber öğretmenler, tıp bölümlerinde lisans mezunu olmak.
·         Kayıt için gerekli ücreti ödemiş olmak.
Temel Sistem Gereksinimleri
Her bir katılımcının internet erişimli bir bilgisayarı olmalıdır. Bilgisayarında içeriklere erişim ve etkileşim için aşağıdaki uygulamaların yüklü olması gerekmektedir;
·         Ofis Programları
·         İnternet tarayıcısı
·         Adobe Acrobat Reader
·         Windows Media Player
·         VLC Media Player
·         WinRAR
Bu uygulamalara internetten ücretsiz erişebilirsiniz. Yaşadığınız her türlü sorunla ilgili olarak destek ekibi ile irtibata geçebilirsiniz.
Öğrenci Destek Hizmetleri
Web üzerinden destek hizmeti verilecektir. Akademik olarak her 15 katılımcıya bir danışman verilecektir. İdari konularda bir merkez oluşturulacak ve 3 adet personel idari süreçte katılımcılara gereken desteği sağlayacaktır. Ayrıca programın içinde sıkça sorulan sorular kısmına yer verilip buradan da katılımcılara destek verilecektir.
Ölçme Değerlendirme
Programın eğitim sürecinde ve sonunda yazılı değerlendirme (sınav) yapılır.
Katılımcının başarısı;
            -Ara sınav %20
            -Son sınav %35
            -Uygulama %45

Uygulamada verilecek notlar aile danışmanlığı merkezindeki danışman tarafından değerlendirilecektir.
Başarı puanı en az 65 olması gerekir.


Sertifikalandırma
Kursa devamlılığı sağlayan ve değerlendirmede başarılı olan katılımcıya “sertifika” verilir. Sertifikada kursiyerin devam süresi ve başarı notu belirtilir. Sertifikanın arkasına kurs programı basılır. Sertifika Balıkesir Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından imzalanır.